Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-26
Paragrafer
§§ 20-27
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-29
Datum då anslaget tas ned
2022-05-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-29 till 2022-05-23
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?