Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-30
Paragrafer
§§ 6-13
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-01
Datum då anslaget tas ned
2021-04-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-01 till 2021-04-23
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, ademir.salihovic@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?