Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2023-03-01
Paragrafer
§§ 6-16
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-02
Datum då anslaget tas ned
2023-03-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-02 till 2023-03-24
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?