Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-04-28
Paragrafer
§§ 22 - 28
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-30
Datum då anslaget tas ned
2021-05-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-30 till 2021-05-22
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Sandra Mowide
Kontakt
Planeringsutskottet, sandra.mowide@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?