Kungörelse : Östra Göinge kommuns översiktsplan

Organ
Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-31
Datum då anslaget tas ned
2019-08-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Samhällsbyggnadsavdelningen
Ansvarig
Sandra Cornmark
Kontakt
Övrig information

 

Förslag till Översiktsplan för Östra Göinge – platsen för Skånes gröna hjärta, är under perioden 3 juni – 30 augusti 2019 på utställning med berörda myndigheter och allmänhet.

 

Översiktsplanen visar hur Östra Göinge ska utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt i framtiden. Syftet är att skapa möjligheter för fler bostäder, företagsetableringar och en välfungerande kommunal och privat service. Planen visar också hur kommunen vill tillvarata och utveckla miljöerna i kommunens byar och på landsbygden. Planen utgår från kommunens vision, viktiga prioriteringar och den flerkärniga ortsstrukturen i Skåne.

 

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida, www.ostragoinge.se, klicka dig sedan vidare till: Samhälle – Fysisk planering – Förslag till översiktsplan. Handlingarna kommer även att ställas ut i kommunhusets entré på Storgatan 4 i Broby samt på respektive bibliotek. Öppettider för kommunhusets entré är vardagar 08.00-16.30. För bibliotekens öppettider se kommunens hemsida. Observera att biblioteken har begränsade öppettider under sommaren.

 

Har du synpunkter på förslaget kan dessa skriftligen framföras till: Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby eller till kommun@ostragoinge.se. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 30 augusti 2019.

Hittade du inte vad du sökte?