Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-15
Paragrafer
§§ 45-59
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-17
Datum då anslaget tas ned
2023-04-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-17 till 2023-04-10
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?