Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-03-30
Paragrafer
§§ 32-42
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-23
Datum då anslaget tas ned
2023-03-31
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?