Utredning och barnkonsekvensanalys gällande Mölleskolan i Sibbhult klar

Förvaltningens förslag för att uppnå en hållbar skolorganisation gällande likvärdighet och kvalitet utifrån rådande ekonomiska utmaningar och minskat elevantal är nu färdigställd och kommer behandlas politiskt i kommunstyrelsen.

Här kan du ta del av utredningen och barnkonsekvensanalysen sin helhet:

Skolresan – Likvärdiga förutsättningar för alla – utredning Mölleskolan

Barnkonsekvensanalys – Mölleskolan


Hittade du inte vad du sökte?