Starkt resultat ger Östra Göinge kommun goda förutsättningar framåt

När vi summerar Östra Göinge kommuns ekonomiska resultat för år 2022 visar det, trots stora investeringar, på stabilitet och ett förhållandevis bra utgångsläge när framtiden är osäker. Resultatet 56 miljoner kronor är 36 miljoner bättre än budgeterat och motsvarar 5,2 procent av skatter och generella statsbidrag.

– I Östra Göinge har vi haft starka positiva resultat i många år, vilket gör att vi står starka inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Bild på Merete Tillman och Patric Åberg.

Kommundirektör Merete Tillman och kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Det starka plusresultatet beror till stor del på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. För de olika verksamheterna har kostnaderna inom utbildning, arbetsliv och stöd samt samhällsutveckling varit större än budgeterat som följd av minskat antal barn i skolan, ökat antal externa placeringar samt ökade kostnader för el, drivmedel och byggmaterial.

– Det pågår ett omfattande arbete för att minska de externa placeringarna av barn och unga. Genom tidigare insatser på familjenivå kommer inte bara placeringskostnaderna att minska, utan barnens och ungdomarnas möjligheter förbättras när de fungerar i sin hemmiljö, säger Merete Tillman, kommundirektör och fortsätter:

– Även inom kommunens hemtjänst pågår ett framgångsrikt utvecklingsarbete, bland annat med ny hemtjänstmodell och förbättrade sjuktal, och även det syns i resultatet som en klar förbättring mot tidigare år.

2022 års investeringar och viktiga händelser samt framtid

Under det gångna året har flera stora satsningar genomförts, bland annat utbyggnad och upprustning av va-nätet, Prästavångskolans nya matsal, ombyggnationen av Glimåkraskolan samt om- och nybyggnation av Skogsbrynet och Lunden i Sibbhult.

– Skolsatsningen som påbörjats är årets största politiska satsning. Slutrapporten är inlämnad och nu har hela förvaltningen börjat kraftsamla för att förbättra skolresultaten. Framåt kommer även satsningen på de särskilda boendena fortsätta med målet att alla tre boenden år 2026 är totalrenoverade. Att vi kan erbjuda toppmoderna boenden för våra allra äldsta är något som verkligen gör oss stolta, säger Patric Åberg och fortsätter:

– En annan händelse som jag vill lyfta fram är hur branden på Glimåkraskolan hanterades bara några veckor innan skolstart så att eleverna kunde börja som planerat den 15 augusti, imponerande! Att vi lyckades klättra i näringslivsrankingen är också riktigt bra. Med facit i hand finns det mycket att vara stolt över.

– Det starka resultatet är välbehövligt med tanke på Östra Göinge kommuns fortsatta investeringsbehov. Starka resultat och pengar i kassan innebär att vi kan fortsätta hålla nere våra kostnader för lån och räntor, vilket är mycket positivt sett till de höjda räntenivåer vi ser idag, avslutar Anton Majrud, redovisningschef.

Årsredovisningen i sin helhet

Är du nyfiken på hur vi i Östra Göinge kommun fördelar våra resurser och hur verksamheterna utvecklats under året? Då ska du ta en titt på vår årsredovisning, som publiceras här efter att den antagits av kommunfullmäktige i mars.


Hittade du inte vad du sökte?