Samlokalisering av överförmyndarverksamheten

Hand som bläddrar bland papper

Vi omorganiserar nu överförmyndarverksamheten för att öka tillgängligheten och stärka kvaliteten. Överförmyndaren i Östra Göinge och Osby kommun kommer att vara samlokaliserade på Parkgatan 1 i Osby, så detta är alltså besöksadressen fr.o.m. den 6 november. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet för förbokade besök på kommunhuset i Broby.

Denna samverkan sker också för att säkerställa Överförmyndarens tillgänglighet, genom att överförmyndar-handläggarna för de båda kommunerna går in för varandra vid frånvaro.

Eftersom flyttningen sker den 3 november är vi inte tillgängliga per telefon eller för besök denna dag.

 

Från och med den 6 november är kontaktuppgifterna

Postadress: Överförmyndaren i Osby och Östra Göinge kommun, 283 80 Osby
Besöksadress: Parkgatan 1 i Osby (med möjlighet att förboka besök på kommunhuset i Broby)
Telefon: 044-775 60 78
E-post: overformyndaren@ostragoinge.se

Vid frågor, kontakta överförmyndarhandläggare Ida Bertsdotter (se kontaktuppgifter ovan).

Här finns mer information om överförmyndarverksamheten.


Hand som bläddrar bland papper

Hittade du inte vad du sökte?