Känner du till vår energi- och klimatrådgivning?

16 maj, 2022

Kommunen tillhandahåller kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, små och medelstora företag samt föreningar. Energi- och klimatrådgivaren ger råd i frågor om bland annat energieffektivisering, förnybar energi, värmepumpar och transporter.Med anledning av det misstänkta övergreppet på en förskola i Kristianstad

11 maj, 2022

I samband med det misstänka övergreppet på en förskola i Kristianstad har det uppkommit spekulationer om att den misstänkta personen ska ha arbetat på någon förskola i Östra Göinge kommun. Av det skälet har kommunen begärt ut handlingar från tingsrätten kring det aktuella ärendet.

Personen har inte varit anställd i Östra Göinge kommun men har vid […]Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 28 april

6 maj, 2022

Beslut fattades bland annat om anläggande av ett nytt reningsverk i Knislinge.Drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen på återhämtningscafé!

5 maj, 2022

Vi träffas den 11 maj klockan 17.30-20.00 för att prata om vad återhämtning innebär och vilka möjligheter som finns till att må bra. Arrangemanget är kostnadsfritt och fika serveras.Det behövs fler kontaktpersoner och kontaktfamiljer i Östra Göinge

4 maj, 2022

Just nu finns ett ökat behov av kontaktpersoner och kontaktfamiljer i Östra Göinge och vi välkomnar därför nya ansökningar. Du som känner att du har tid över och vill engagera dig i andra har möjlighet att göra värdefulla insatser!Driftinformation: Asfaltering kommer begränsa framkomlighet

2 maj, 2022

Den här veckan påbörjas asfaltering av Föreningsgatan i Knislinge och i nästa vecka påbörjas arbetet på Mejerigatan.  Ansök om skolskjuts till läsår 22/23

2 maj, 2022

Från och med vårterminen 2022 och inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån riktlinjer för skolskjuts har behov av skolskjuts till sina barn skicka in ansökan via E-tjänst.

Har Ni missat att ansöka om skolskjuts till läsår 22/23 så finns det fortfarande möjlighet att ansöka via E-tjänst.

Ansök om skolskjuts

 Ungdomsbiljett för kollektivtrafik i hela Skåne, året runt, föreslås

29 april, 2022

En Ungdomsbiljett för all kollektivtrafik i Skåne dygnet runt 365 dagar om året, det föreslår kommunens planeringsutskott att kommunfullmäktige fattar beslut om i maj månad!Kommunen genomför ny upphandling inför nya kommunhuset

28 april, 2022

Östra Göinge kommun har i nära samverkan med Skanska projekterat det nya kommunhuset och fått bygglov för en byggnad som väl möter kommunens behov och krav.

Då omvärldssituationen påverkar prisbilden även inom byggsektorn har parterna tyvärr inte kunnat hitta fram till en riktkostnad som harmoniserar med kommunens budget. I samband med att projektet ska gå över […]Avspärrat område i Stora parken i Sibbhult

28 april, 2022

Stora parken i centrala Sibbhult är föremål för projektet Parkliv. När det praktiska arbetet nu startade för ett par veckor sedan upptäcktes massor som man misstänker är förorenade. Ett mindre område i parken är därför tillfälligt avspärrat, medan vi inväntar provtagning och efterföljande provsvar.