Efter projekt: Stora parken i Sibbhult har fått en grillplats

14 december, 2022

Stora parken i Sibbhult har under två år varit föremål för projektet Parkliv, som syftat till att hitta metoder som ökar parkanvändande. Under projektettiden har lokala föreningar, mellanstadieelever samt utrikes födda elever från vuxenutbildningen bjudits in till workshops om parkens möjligheter och vad som vill till för ett större användande av den. Nu i december har ett av önskemålen uppfyllts genom anläggande av en grillplats.Kommunen beviljas ordningsvakter i centrala Hanaskog

13 december, 2022

Sedan tidigare har Östra Göinge kommun tillstånd att använda ordningsvakter i centrala Broby. För att ytterligare öka tryggheten i Östra Göinge har kommunen även ansökt om tillstånd att använda ordningsvakter i byarna Hanaskog, Glimåkra, Knislinge och Sibbhult. Ansökan gällande Hanaskog har nu beviljats.Östra Göinge kommun nominerad till utmärkelsen Årets kompetensutveckling

12 december, 2022

Östra Göinge kommun är en av 11 arbetsgivare som kan tilldelas utmärkelsen Årets kompetensutveckling för satsningen på språkutveckling och digitala verktyg för 8 medarbetare inom lokalvårdsverksamheten.

Utbildningen har syftat till att stärka medarbetarnas kommunikation och språkförståelse i arbetet samt kunskaper i digitala verktyg som till exempel hantering av mejl och verksamhetssystem.

– Den största nyttan har […]Resultatet från Polisens trygghetsmätning 2022

9 december, 2022

Resultaten från Polisens trygghetsmätning 2022 har kommit. Göingeborna upplever att det känns otryggt att resa med kollektivtrafiken och att nedskräpning och skadegörelse är ett problem. Däremot är tilliten i Östra Göinge totalt sett stor och trygghetsindexet är oförändrat de senaste åren, med undantag från i Knislinge där tryggheten ökat för första gången sedan 2016. Välkommen på julmarknad, nu på lördag!

7 december, 2022

Träffa flera av Östra Göinges lokala matproducenter och förädlare. Under samma dag öppnar de upp för julmarknad på fyra olika platser i kommunen.Extra stöd till våra ungdomsföreningar med egen anläggning och tidigare utbetalning av ordinarie föreningsstöd  

7 december, 2022

Extra stöd till våra ungdomsföreningar med egen anläggning och tidigare utbetalning av ordinarie föreningsstöd

Vi vet att det är tufft för våra föreningar som pressas av inflation, höjda räntor och inte minst elkostnader. Därför har vi vänt på varje sten inom kultur- och fritidsverksamheten för att betala ut ett extra stöd till våra ungdomsföreningar med egen […]Ny VA-taxa 2023

7 december, 2022

Den 1 januari 2023 börjar en ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA) att gälla i kommunen. Den nya taxan följer kommunfullmäktiges beslut från 2016 om en ökning av taxan med 1 procent årligen, utöver prisindex, från och med 2017 till och med år 2027.

Här kan du läsa 2022 års VA-taxa

Här kan du läsa […]Kyrkan i Broby håller öppet

1 december, 2022

Med anledning av den tragiska bilolyckan utanför Broby igår är Broby kyrka öppen under dagen. Det finns möjlighet att tända ljus, och vissa stunder finns det personal på plats om du vill prata med någon.Henrik Anderssons Byggnads AB tilldelas byggnationen av Östra Göinges nya kommunhus

1 december, 2022

Henrik Anderssons Byggnads AB erhåller tilldelning som totalentreprenör för byggande av Östra Göinge nya kommunhus i Broby. Byggentreprenaden beräknas uppgå till 84 995 000 kronor. Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra en kontorsbyggnad på totalt 3460 kvm BTA. Byggnaden kommer att rymma 200 anställda fördelade på två våningar.

– Det är glädjande att vi kan teckna […]Johan Persson är kommunens nya ekonomichef

30 november, 2022

Östra Göinge kommuns nuvarande ekonomichef Mattias Larsson går vidare till nya utmaningar som ekonomichef i sin hemkommun Eslöv och en process för att hitta hans efterträdare har pågått under hösten. Rekryteringen har nu avslutats och valet har landat på Johan Persson. Johan tillträder den 29 mars.