Språkombud ska främja inkludering på kommunens arbetsplatser

På Göinge utbildningscenter utbildas just nu språkombud som ska underlätta kommunikationen för medarbetare  inom kommunens hälso- och omsorgsverksamheter. 

Den som är språkombud arbetar för en mer språkutvecklande arbetsplats som ökar tillgängligheten för personer som inte har svenska som modersmål, men även för andra med olika språksvårigheter.

Bild på tre deltagare som sitter vid ett bord.

– Det här är en satsning för att stärka språket på arbetsplatsen och främst inom vård och omsorg. Det här kommer att göra stor skillnad för såväl nuvarande medarbetare som för vikarier och nyanställda, berättar Andreas Hügard, verksamhetsutvecklare på Göinge utbildningscenter.

Andreas berättar att medarbetare ibland kan ha svårt att ta till sig vissa vårdbegrepp och facktermer. Det kan exempelvis bero på dyslexi, hörselnedsättningar eller att man har svenska som andra språk.

Språkombudet kan till exempel uppmärksamma hur vissa ord, uttryck och förkortningar kan vara svåra att tolka. De kan även lyfta hur man kan hjälpas åt att skriva i eller tolka patientjournaler.

Bild på bildspel på skärm där huvudrubriken är "Kommunikationen på en arbetsplats".

– Språkombuden stöttar såväl chefer som kollegor och ser vad som behöver göras för att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Under den pågående utbildningsomgången deltar även chefer för att även de ska få en bra grund, berättar Andreas.

När ett av utbildningspassen avrundas berättar deltagarna hur utbildningen redan gjort avtryck.

– Innan har man nog tänkt att språket kommer när man hamnar på en arbetsplats, att det liksom löser sig själv. Men det förstår vi ju nu att så inte är fallet, säger en deltagare.

– Vi har även blivit uppmärksammade på att vi har kollegor som har andra svårigheter, till exempel dyslexi eller svårt att skriva. Jag har definitivt blivit mer uppmärksam på hur jag säger något och vilka ord jag använder, förklarar en annan deltagare.

Mer om språkombudsutbildningen

Språkombudsutbildningen var tidigare en del av Vård- och omsorgscollege på Göinge utbildningscenter. Nu genomförs utbildningen genom ett samarbete med kommunerna inom Skåne Nordost.

Du kan läsa mer om utbildningen här, på Vård- och omsorgscolleges webb.


Hittade du inte vad du sökte?