Östra Göinge kommun en av vinnarna i Miljöfordonsdiagnos 2020

Miljöfordonsdiagnos är en årlig ranking av kommuners och regioners fordonsflottor (i hela Sverige) som genomförts sedan 2009. I Miljöfordonsdiagnosen redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan. Miljöfordonsdiagnos är också en tävling där resultaten i de olika kategorierna betygssätts och vinnare utses.

Störst förbättring jämfört med förra årets lista gör Östra Göinge och Öckerö kommuner. Det är främst den ökade andelen elbilar, både avseende personbilar och lätta lastbilar, som ger kommunerna höga förbättringspoäng.

Vinnarna brukar vanligtvis presenteras genom en fysisk Miljöfordonsdag varje vår, men detta kommer i år att istället ske digitalt.

Vinnare av kategorin Störst förbättring kommun

Östra Göinge kommun har, tillsammans med Öckerö kommun, vunnit kategorin Störst förbättring kommun.

”Öckerö och Östra Göinge delar vinsten i förbättringskategorin. Öckerö har en högre förbättring avseende lätta lastbilar och Östra Göinge avseende personbilar. Östra Göinge höjer sin andel fossiloberoende fordon (PB) med 30 procentenheter. Båda kommunerna har nu knappt 30 elfordon (PB) var. Öckerö höjer sin andel av fossiloberoende fordon (LLB) med över 40 procentenheter och även här är kommunerna lika avseende elfordon, 9 st var. Båda kommunerna saknar gastanksstationer och därmed möjligheten till gasdrift.”  

 

Ny miljö- och hållbarhetschef i Östra Göinge

Aida Prag – du är ny miljö- och hållbarhetschef här i Östra Göinge. Vad har du för förhoppningar om ditt arbete här?  
– Jag hoppas bidra till att utveckla och förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet här i Östra Göinge. Både ekonomisk och ekologisk hållbarhet, men även social hållbarhet.

Nu fick kommunen alltså en delad vinst i kategorin Störst Förbättring! Vad säger du om utmärkelsen?
– Jag tycker att det är väldigt roligt att vi är på rätt väg och jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla arbetet.

 

Läs Miljöfordonsdiagnos rapport i sin helhet

 


Hittade du inte vad du sökte?