Ny VA-taxa 2024

Den 1 januari 2024 börjar en ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA) att gälla i kommunen. Den nya taxan följer kommunfullmäktiges beslut från 2016 om en ökning av taxan med 1 procent årligen, utöver prisindex, från och med 2017 till och med år 2027.

Här kan du läsa 2023 års VA-taxa

Här kan du läsa 2024 års VA-taxa (under rubrik Vatten)

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut från 2016-05-26 om investeringsplan 2016-2040 samt ändring av VA-taxan (§48).


Hittade du inte vad du sökte?