Med anledning av senaste tidens skadegörelser

Med anledning av den senaste tidens eskalerande skadegörelse har förvaltningsledningen idag haft ett möte där vi beslutat vidta ett antal åtgärder, såväl kortsiktiga som långsiktiga.

Bevakning kommer att utökas, kameraövervakning kommer att beställas och de öppna wifi-näten på skolorna kommer att stängas ner på kvällar och helger. Fler åtgärder är planerade men kommer inte att redovisas offentligt.

Vi för en dialog med polis om fler åtgärder för att förbättra situationen och vi kommer direkt efter semestrarna att ta initiativ till att samla vuxna människor för att påbörja nattvandring i byarna.

Är du som förälder orolig för ditt barn är du varmt välkommen att höra av dig till fältassistenterna på individ- och familjesupporten, vilka enklast nås via växeln (044-775 60 00). Mer information om deras arbete finns här: https://www.ostragoinge.se/stod/barn-ungdom-och-familj/stod-till-barn-och-unga/oppenvard/.

Vår inledande bedömning är att skadegörelsen den senaste veckan kommer att kosta 3-400 000 kronor.

– Det är otroligt tråkigt att vi beter oss såhär i Östra Göinge kommun, vi vill alla ha ett öppet samhälle där vi hjälps åt. Nu får vi återigen lägga skattepengar åt att bevaka och reparera, skattepengar som hade behövts bättre på andra ställen i verksamheten. Kommunen kommer att göra alla insatser vi behöver göra, men nu måste alla instanser i samhället hjälpas åt för att vända detta. Det inkluderar polis, föräldrar, kommunen och övriga, säger Patric Åberg, kommunstyrelsen ordförande.


Hittade du inte vad du sökte?