Individ- och Familjesupporten

Händer som håller i varandra

 

Familjebehandlare – Fältassistenter

Vi finns till för barn, ungdomar och vuxna i Östra Göinge kommun. Du kan ta kontakt med oss direkt för vägledning och motiverande samtal. Besöken är kostnadsfria och det sker ingen registrering.

Individ och familjesupporten erbjuder motiverande, stöd- eller rådgivningssamtal för familjer men även enskilt till barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även föräldragrupper löpande och anmälan kan göras här.

 

Kontakta Individ- och Familjesupporten

Familjebehandlare

Petra Lundqvist

044-775 60 39

petra.lundqvist@ostragoinge.se

Fältassistent

Henrik Sävström

044-775 60 38

henrik.savstrom@ostragoinge.se

Familjebehandlare

Ing-Marie ”Inka” Ivarsson

044-775 61 75

ing-marie.ivarsson@ostragoinge.se

Fältassistent

Malin Eriksson

Föräldraledig

 

Familjebehandlare

Annelie Gullberg

044-775 60 56

annelie.gullberg@ostragoinge.se

Fältassistent

Annika Nilsson

044-775 63 70

annika.nilsson@ostragoinge.se

Familjebehandlare

Helen Davidsen

044-775 61 82

helen.davidsen@ostragoinge.se

Enhetschef

Cecilia Ohlsson

044-775 63 78

cecilia.ohlsson@ostragoinge.se

Besöksadress

Mejerigatan 8 Broby

Fältverksamhet Östra Göinge kommun

Fältassistenten arbetar uppsökande, förebyggande och motiverande bland ungdomar i mellan-, högstadie- och gymnasieåldern i hela Östra Göinge Kommun.

Vårt förebyggande arbete har framförallt fokus på Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak samt det Vålds och Brottsförebyggande arbetet.

Till fältassistenten kan alla ungdomar, barn eller vuxna som är oroliga för något, vända sig. Att ha någon som lyssnar och som man kan prata med är viktigt, fältassistenten kan också lotsa dig vidare så att du får den hjälp och kontakt som passar just dig. Fältassistenten finns på, och samarbetar med skolorna, fritidsgårdarna och i andra miljöer där det finns ungdomar, företrädesvis vardagar, men även på kvällar och helger. Fältassistenterna har också ett nära samarbete med Maria Skåne NO.

Fältassistenten har tystnadsplikt, vilket innebär att information inte får föras vidare utan tillåtelse. Lagen säger dock att om det kommer fram uppgifter som är av allvarlig karaktär, gäller orosanmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.

I fältassistentens uppgifter ingår bl.a. följande:

  • Förebyggande, hälsofrämjande och uppsökande arbete i ungdomsmiljöer
  • Samverkan med olika aktörer såsom kommunens samtliga skolor, fritidsgårdarna, fryshuset, polisen, föreningar, Nattvandring samt övrig socialtjänst
  • Insatser på efterfrågan, till exempel i skolan eller hos föreningar i form av strukturerade program med olika teman såsom kamratskap, våld, alkohol/droger, livsval
  • Deltar på föräldramöten
  • Råd- och stödsamtal till ungdomar, vårdnadshavare och andra betydelsefulla personer, till exempel gällande alkohol/droger, kriminalitet, psykisk ohälsa, livsval

Länk till Instragram kontot faltareostragoinge

Följ gärna våra fältassistenter på Instagram

 

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?