Individ- och Familjesupporten

Familjebehandlare – Fältassistenter

Vi finns till för barn, ungdomar och vuxna i Östra Göinge kommun. Du kan ta kontakt med oss direkt för vägledning och motiverande samtal. Besöken är kostnadsfria och det sker ingen registrering.

Individ och familjesupporten erbjuder motiverande, stöd- eller rådgivningssamtal för familjer men även enskilt till barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även föräldragrupper löpande och anmälan kan göras här.

Kontakta Individ- och Familjesupporten

Enhetschef
Anette Johansson
044-775 63 78
anette.johansson@ostragoinge.se

Familjebehandlare                                                       Fältassistent
Petra Lundqvist                                                              Annika Nilsson
044-775 60 39                                                                044-775 63 70
petra.lundqvist@ostragoinge.se                                annika.nilsson@ostragoinge.se 

Familjebehandlare                                                       Fältassistent
Ing-Marie Ivarsson                                                         Henrik Sävström
044-775 61 75                                                                044-775 60 38
ing-marie.ivarsson@ostragoinge.se                          henrik.savstrom@ostragoinge.se

Familjebehandlare                                                       Fältassistent
Annelie Gullberg                                                            Camilla Leo Malmberg
044-775 60 56                                                               044-775 62 71
annelie.gullberg@ostragoinge.se                             camilla.leo-malmberg@ostragoinge.se

Familjebehandlare                                                      Fältassistent
Helen Davidsen                                                            Malin Eriksson
044-775 61 82                                                              Föräldraledig
helen.davidsen@ostragoinge.se

Besöksadress
Mejerigatan 8
289 42 Broby

Fältverksamhet Östra Göinge kommun

Fältassistenten arbetar uppsökande, förebyggande och motiverande bland ungdomar i mellan-, högstadie- och gymnasieåldern i hela Östra Göinge Kommun.

Vårt förebyggande arbete har framförallt fokus på Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak samt det Vålds och Brottsförebyggande arbetet.

Till fältassistenten kan alla ungdomar, barn eller vuxna som är oroliga för något, vända sig. Att ha någon som lyssnar och som man kan prata med är viktigt, fältassistenten kan också lotsa dig vidare så att du får den hjälp och kontakt som passar just dig. Fältassistenten finns på, och samarbetar med skolorna, fritidsgårdarna och i andra miljöer där det finns ungdomar, företrädesvis vardagar, men även på kvällar och helger. Fältassistenterna har också ett nära samarbete med Maria Skåne NO.

Fältassistenten har tystnadsplikt, vilket innebär att information inte får föras vidare utan tillåtelse. Lagen säger dock att om det kommer fram uppgifter som är av allvarlig karaktär, gäller orosanmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Följ gärna våra fältassistenter på Instagram

 

 


BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 


Hittade du inte vad du sökte?