Individ- och Familjesupporten

Vi finns till för barn, ungdomar och vuxna i Östra Göinge kommun. Du kan ta kontakt med oss direkt för rådgivning och motiverande samtal. Besöken är kostnadsfria och det sker ingen registrering.

Individ och familjesupporten erbjuder motiverande, stöd- eller rådgivningssamtal för familjer men även enskilt till barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även föräldragrupper löpande och anmälan kan göras här.

Besöksadress
Mejerigatan 8
289 42 Broby

Kontakta Individ- och Familjesupporten

Enhetschef
Anette Johansson
044-775 60 00
anette.johansson@ostragoinge.se

Familjebehandlare                                                       Fältassistent
Petra Lundqvist                                                              Annika Nilsson
044-775 60 39                                                                044-775 63 70
petra.lundqvist@ostragoinge.se                                annika.nilsson@ostragoinge.se 

Familjebehandlare                                                       Fältassistent
Ing-Marie Ivarsson                                                         Henrik Sävström
044-775 61 75                                                                044-775 60 38
ing-marie.ivarsson@ostragoinge.se                          henrik.savstrom@ostragoinge.se

Familjebehandlare                                                       Fältassistent
Annelie Gullberg                                                            Malin Eriksson
044-775 60 56                                                               044-775 62 71
annelie.gullberg@ostragoinge.se                              malin.eriksson1@ostragoinge.se

Familjebehandlare
Helen Davidsen
044-775 61 82
helen.davidsen@ostragoinge.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 


Hittade du inte vad du sökte?