Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförande kallar till sammanträde för kommunfullmäktige torsdagen den 30 mars kl. 18.30 i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På dagordningen finns bolagsredovisningar från de kommunala bolagen Göingehem AB, IT kommuner i Skåne AB (Unikom), Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) samt Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB).

Beslut kommer bland annat att fattas kring Årsredovisning 2022 för Östra Göinge kommun respektive uppföljning av intern kontroll.

Kommunfullmäktige får också information om uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt från verksamhetsområdet Arbetsliv och Stöd.

Kommunfullmäktiges kallelse>>

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?