Har du fått brev om SCB:s medborgarundersökning?

Bild på lekplats i Knislinge med ungdomar som klättrat i klätterställning.

Då är du en av de 1 200 Göingebor som blivit slumpmässigt utvalda av Statistiska centralbyrån (SCB) att delta. Medborgarundersökningen innehåller frågor om bland annat skola, omsorg, boende, utbildningsmöjligheter, kultur och trygghet.

SCB:s medborgarundersökning skickas ut på uppdrag av de kommuner som väljer att delta. I år deltar 162 av Sveriges 290 kommuner och totalt 211 977 personer har fått möjlighet att svara.

Om undersökningen

Undersökningen har nyligen skickats ut med informationsbrev och inloggningsuppgifter till webbenkäten. Undersökningen pågår mellan den 24 augusti och 7 november.

Svarar du via papperspost behöver du svara senast den 3 november.

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i dessa områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Viktigt att du svarar

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger Göingeborna en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bättre bild av hur olika saker upplevs. Ju fler som svarar desto mer tillförlitligt och bättre blir resultatet.

Dina svar hjälper oss att prioritera i vårt framtida arbete!

Mer information

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats.

Om du inte är utvald att delta i undersökningen men har synpunkter om kommunens service kan du dela med dig av dem här.


Hittade du inte vad du sökte?