Handbok för trygg och säker skola

Trygg och säker skola är en av delarna i den stora satsningen Skolresan 2030.

Det har tagits fram en handbok som stöd för de som arbetar inom skolan.

”Denna handbok är till som stöd för den som arbetar på skolorna – från förskolorna till
vuxenutbildningen – runt om i kommunen. I denna skrift finns handfasta
beskrivningar av vilka befogenheter man har och vad man göra i olika situationer som
uppstår. Med tydliga och likvärdiga konsekvenser på beteenden som skapar otrygghet
skapar vi tillsammans förutsättningar för en trygg och säker skola.”

Du kan läsa mer om Skolresan 2030 här https://www.ostragoinge.se/skolresan-2030/

 


Hittade du inte vad du sökte?