Gode män och förvaltare sökes!

Nu har du chansen att hjälpa en medmänniska och samtidigt tjäna lite extrapengar. Vi söker gode män och förvaltare som kan hjälpa den som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta tillvara på sina tillgångar eller föra sin egen talan.

Den som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och kan själv förfoga över sina tillgångar. Som god man är du redovisningsskyldig och ska varje år, före den 1 mars, lämna in en årsräkning.

Godmanskapets tre delar:
  • Bevaka rätt: Bevaka huvudmannens rättigheter, söka bidrag
  • Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, hantera skulder, deklarera
  • Sörja för person: Att besöka huvudmannen och se till att hennes eller hans vardag fungerar

Ett förvaltarskap har samma uppgifter som en god man men med skillnaden att huvudmannen inte har någon beslutsrätt.

Läs mer om vad det innebär att vara god man.


Hittade du inte vad du sökte?