Genom stöd ska föreningar inspirera unga att läsa mer!

Inom ramen för Östra Göinge kommuns skolsatsning samverkar de flesta kommunala verksamheterna, men också andra lokala aktörer och privatpersoner. Nu får även lokala föreningar chansen att engagera sig genom att ansöka om föreningsbidrag för läsaktiviteter för unga medlemmar!

I Östra Göinge pågår sedan 2022 en stor satsning på skolan. Vi kallar den för Skolresan 2030, där det långsiktiga målet är att höja elevernas meritvärden i årskurs nio så att fler, om inte alla, blir gymnasiebehöriga.

Stöd om 10 000 kronor

En viktig del i skolsatsningen, som kommunen arbetar lite extra med, är just läskunnigheten. Östra Göinge kommun har nu beviljats stöd från Kulturrådet för att öka läsintresset bland barn och unga genom föreningslivet.

Kommunen uppmanar därför kommunens olika föreningar att fundera på hur aktiviteter som ökar läsintresset skulle kunna implementeras i deras verksamhet.

Föreningarna kan söka ekonomiskt stöd, upp till 10 000 kronor, för att förverkliga sina läsidéer.

Bild på Ingrid och Therese.

Therese Nilsson, kultur- och fritidsadministratör, och Ingrid Mauritzon-Olsson, bibliotekarie.

– Vi hoppas på ansökningar från föreningar med barn i alla åldrar! Barn är ofta ganska små när de går med i sin första förening och där tror vi många kan nås, säger Therese Nilsson, kultur- och fritidsadministratör.

– I ett andra led når vi även barnens föräldrar och tror att de kan inspireras ännu mer till att uppmuntra till läsning.

Idé från Malmö FF

Nog för att läsning redan står högt på agendan i Östra Göinge, men idén till föreningsstödet kom efter spaningar söderut.

– Idén fick vi efter att hört om en satsning i Malmö FF:s ungdomsverksamhet, berättar Ingrid Mauritzon-Olsson, bibliotekarie.

– Där bjuder man in läsande förebilder som läser för barn och ungdomar i samband med träningarna.

Närbild på en bok som en person bläddrar i.

En förening eller ett lag kan ansöka om högst 10 000 kronor.

Bara fantasin sätter stopp

Föreningar kan ansöka om pengar som till exempel kan användas till att köpa in böcker om ett särskilt ämne eller en idol, för att anlita föreläsare eller till arvoderade ledare som bjuder på högläsning i samband med träningspassen.

– Det är bara fantasin som begränsar möjligheterna! Vi ser fram emot många olika förslag, säger Therese Nilsson.

Här kan du läsa mer om stödet och hur din förening eller ditt lag kan ansöka!


Hittade du inte vad du sökte?