Förslag till LIS-plan ställs ut på samråd

Förslag till LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära läge, godkändes den 10 februari av kommunstyrelsen och ställs ut på samråd under perioden 15 februari – 15 april.

Under den tiden finns möjligheten för kommuninvånare och andra intressenter att lämna synpunkter.

Efter utställningen sammanställs de utlåtande som kommit in. Mindre ändringar kan ske av planen men skulle det röra sig om större revideringar ska planen ställas ut på nytt.

LIS-planen är ett tillägg till Östra Göinge kommuns översiktsplan. Syftet med LIS-planen är att identifiera och lokalisera attraktiva och intressanta områden som skulle vara aktuella för en prövning av rådande strandskydd. Målet är att stimulera långsiktigutveckling i kommunens landsbygder. För att allmänheten fortfarande ska ha god tillgång till strandlinjer och för att skydda livsvillkoren för djur och växter ges dispens av strandskyddet endast på en begränsad del av strandområdet.

Förslag till LIS-plan (pdf)

Förslaget kan ses fysiskt i kommunhuset

Handlingen kommer att ställas ut i kommunhuset foajé, Storgatan 4 i Broby. Öppettiden för kommunhusets foajé är vardagar 08.00–16.30.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara kommunen till handa senast den 15 april 2021.

Synpunkter ska lämnas skriftligen (fysiskt eller digitalt) med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning och postadress till Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby eller till LIS@ostragoinge.se

Kontakt

För ytterligare upplysningar kontakta Linda Frodig, planarkitekt, linda.frodig@ostragoinge.se

Läs mer om LIS

Du kan läsa mer om landsbygdsutveckling i strandnära lägen på vår webbplats under fliken Samhälle > Fysisk planering.


Hittade du inte vad du sökte?