Ett starkt resultat även 2021 ger ytterligare framtidstro

– Trots en långdragen pandemi fortsätter vi att satsa på Östra Göinge. Vi har mycket framtidstro och en stark ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg.

När vi summerar år 2021 är även detta ett år präglat av Coronapandemin, som påverkat hela förvaltningen och framförallt verksamhetsområde Hälsa och omsorg, som arbetat under försvårande omständigheter.

Trots årets utmaningar finns det ljusglimtar, bland annat följande särskilt viktiga händelser och satsningar:

  • Östra Göinge kommun klättrade 35 platser i Svenskt Näringslivs näringslivsranking
  • En skolberedning har tillsatts
  • En äldreberedning har tillsatts
  • Ett nytt samarbete för fiberutbyggnad på landsbygden har ingåtts
  • Samarbete med kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem har intensifierats och omfattar nu även en verksamhet inom LSS
  • Fortsatt va-utbyggnad inom ramen för projektet Det livsviktiga vattnet
  • Framtagande av den nya visionen ”Här växer stolta göingar”
  • Projektering och planering för byggnation av nytt kommunhus

 

ild på Göingebygdens Trygga hems styrelseordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M) vid spakarna.

I december togs första spadtaget för det som ska bli Daglig verksamhets nya Solsidan.

Resultatet: 32 miljoner kronor

Kommunen redovisar för år 2021 plusresultatet 32 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 3,1 procent av skatter och generella statsbidrag.

Sett till de satta målen i mål- och resultatplanen rör kommunens verksamheter sig i rätt riktning på alla områden utom ett, i skolan.

– Satsningen på skolan som påbörjats, med den tillsatta skolberedningen, är årets största politiska satsning. Slutrapporten är inlämnad och nu ska hela förvaltningen kraftsamla för att förbättra skolresultaten.

– Framåt kommer även satsningen på de särskilda boendena fortsätta med målet att alla boenden år 2026 är totalrenoverade. Att vi kan erbjuda toppmoderna boenden för våra allra äldsta är något som verkligen gör oss stolta, avslutar Patric Åberg.

Årsredovisningen i sin helhet

Är du nyfiken på hur vi i Östra Göinge kommun fördelar våra resurser och hur verksamheterna utvecklats under året? Då ska du ta en titt på vår årsredovisning, som publiceras här efter att den antagits av Kommunfullmäktige i mars.


Hittade du inte vad du sökte?