Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset

Till följd av coronavirusets inverkan på samhället har flera företag i kommunen upplevt svårigheter. Östra Göinge kommun ska göra allt vi kan för att stödja och stötta företagen.  

– Effekterna av coronaviruset har satt våra företag under stor press. Näringslivet är viktigt för oss och vi kommer vidta åtgärder för att stötta företagen genom en svår och osäker tid. Tillsammans med de kommunala bolagen sätter vi in kraftfulla åtgärder för att stärka företagen, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Följande insatser sätts in:

  • Om företag begär anstånd kan kommunen förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Östra Göinge kommun.
  • Om företag begär anstånd kan Göingehem förlänga betalningstiden på hyra i lokaler för företag där det kommunala bolaget är hyresvärd.
  • Om företag begär anstånd kan ÖGRAB förlänga betalningstiden för avfallshantering i de fall företaget har abonnemang hos det kommunala bolaget.
  • Om företag begär att kommunen ska tidigarelägga betalning för levererad vara/tjänst kan kommunen göra det för att stärka företagets likviditet.
  • Kommunens näringslivschef får ett utökat uppdrag att stötta företagen kring de förslag som regeringen annonserat för att stärka företagen.

För mer information kontakta:

Fredrik Persson, näringslivschef

044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Samlad information till dig som är företagare


Hittade du inte vad du sökte?