Till dig som driver företag

2020-06-22

Begäran om skyddsutrustning från Socialstyrelsen för privata utförare inom omsorg

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett förslag på hur privata aktörer kan rapportera sitt behov av skyddsutrustning till Socialstyrelsen.

På SKR:s sida under rubriken Mallar för rapportering hittar du två excel-filer (Mall lägesbild privata utförare
och Mall begäran om stöd privata utförare). Fyll i, skriv ut och skicka in dessa till kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Denne blir den förmedlande länken och skickar i sin tur in uppgifterna till Socialstyrelsen.

Fyll i din begäran om skyddsutrustning på SKR:s hemsida

Mallarna skickas in senast varje tisdag för att komma med i kommunens rapportering som sker på onsdagar.

Skicka din ifyllda begäran till:

Lotta Tyrberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, via mejl: lotta.tyrberg@ostragoinge.se

 

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset

Till följd av coronavirusets inverkan på samhället har flera företag i kommunen upplevt svårigheter. Östra Göinge kommun ska göra allt vi kan för att stödja och stötta företagen.  

Följande insatser sätts in:

  • Om företag begär anstånd kan kommunen förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Östra Göinge kommun.
  • Om företag begär anstånd kan Göingehem förlänga betalningstiden på hyra i lokaler för företag där det kommunala bolaget är hyresvärd.
  • Om företag begär anstånd kan ÖGRAB förlänga betalningstiden för avfallshantering i de fall företaget har abonnemang hos det kommunala bolaget.
  • Om företag begär att kommunen ska tidigarelägga betalning för levererad vara/tjänst kan kommunen göra det för att stärka företagets likviditet.
  • Kommunens näringslivschef får ett utökat uppdrag att stötta företagen kring de förslag som regeringen annonserat för att stärka företagen.

 

Information och länkar

Här finns bra information och aktuella länkar för dig som företagare. Kommunens Tillväxt- och entreprenörskapsenhet finns tillhands och på plats för att stötta dig som företagare som påverkats av coronaviruset. Vi kommer löpande att skicka ut information via vårt nyhetsbrev som kommer att komma ut med högre frekvens än normalt.

Företagsakuten Region Skåne

Korttidspermittering – information från Tillväxtverket

Tisdagen den 7 april öppnar ansökan avseende korttidspermittering på Tillväxtverkets hemsida.

Viktigt att tänka på när ni skickar in er ansökan:

  • Att er ansökan är komplett, instruktion finns på ovan länk.
  • Korttidspermitteringen är ett så kallat rättighetsstöd vilket innebär att alla företag som kvalificerar sig för stödet, kommer att få ersättning.

Vi uppmanar er att vara noggranna så ni får er ersättning så snart som möjligt. Alla kompletta ansökningar behandlas löpande. Tillväxtverket meddelar att en inkomplett ansökan kommer att fördröja företagets behandling och utbetalning.

 

Kontakta gärna Tillväxt och entreprenörskap för vidare information:
Näringslivschef Fredrik Persson 044-775 64 10, fredrik.persson@ostragoinge.se

Anmäl dig vårt nyhetsbrev för att få aktuell information

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?