13-projektet – ett gott exempel på samarbete i bredbandsfrågor

Ett samarbete kring bredbandsutbyggnad på landsbygden mellan 13 skånska kommuner i centrala och östra delen av Skåne lyfts nu fram som ett gott exempel i Landsbygdsgruppens slutrapport hos Bredbandsforum.

– Det är positivt att vårt samarbete och vår rapport uppmärksammas även på nationell nivå, säger Pia Vingestråhle vid Östra Göinge kommun, som varit projektledare och skrivit rapporten. Verkligt kul att det gemensamma arbete vi gjort mellan kommunerna lyfts fram som ett gott exempel, säger Pia som idag arbetar som bredbandssamordnare vid Östra Göinge kommun.

Det handlar om ett projekt som pågick 2016-09-01 – 2017-05-31 och medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det var ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Skåne Nordost, Sydöstra Skåne samt Mitt Skåne med Östra Göinge kommun som projektägare.

Projektet resulterade i rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne”. Eftersom namnet ibland ansetts svårt att komma ihåg brukar projektet I dagligt tal kallas för “13-projektet”. De kommuner som deltagit är: Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Att projektet uppmärksammas av Bredbandsforum får anses väga tungt. Bredbandsforum är nära kopplade till Regeringskansliet.

– Trevligt att arbetet har fått god renommé, säger Tommy Johansson, vid Östra Göinge kommun, som var en av initiativtagarna till samarbetet mellan de 13 kommunerna.

– 13-projektet lever vidare även om förstudien formellt är avslutad, berättar Pia Vingestråhle. Inom gruppen finns en öppenhet och en vilja att dela med sig av erfarenheter vilket möjliggör samverkan mellan kommunerna. De 13 kommunerna står inför liknande utmaningar vid fiberutbyggnad på landsbygden och det finns ett genuint driv att verkligen få till en fiberutbyggnad. Dessutom omfattar 13-projektet nästan 2/3 av Skånes yta. Detta sammantaget gör det möjligt för oss att framöver driva gemensamma frågor kopplat till bredbandsutbyggnad på landsbygden.

 

Länkar

• Läs rapporten där 13-projektet lyfts fram bland ”Goda exempel för bredbandsutbyggnad på landsbygden”. Se länk (Klickbart vidare längst ner på sidan under Exemplet Nordöstra Skåne):
http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Landsbygdsgruppen-AG-XVI/ (Kommentar: Att kalla projektet Exemplet Nordöstra Skåne är inte helt korrekt eftersom 13 kommuner i centrala och östra Skåne är inkluderade. Se beskrivning ovan)

• Läs en kort beskrivning av 13-projektet (på kommunens hemsida)
https://www.ostragoinge.se/samhalle/bredband/forstudie-kring-bredbandsutbyggnad/

• Läs rapporten ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne”. https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2017/06/170614_forstudiebredbandsutbyggnad.pdf

Pia Vingestråhle, Bredbandssamordnare.


Hittade du inte vad du sökte?