Validering

Har du arbetslivserfarenhet, men saknar formell utbildning inom ditt yrke?
Då är det möjligt att göra en validering.

Validering handlar om att bedöma, värdera och erkänna de kunskaper, färdigheter och erfarenheter du skaffat genom studier, samhällsliv, utlandsvistelse och/eller fått inom ditt yrke.

Vi hjälper dig att omvandla faktisk kompetens till formell kompetens. Resultatet kan bli intyg, betyg och eventuellt kompletterande utbildning.

Så här går en validering till

Du tar kontakt med en Studie- och yrkesvägledare på Göinge Utbildningscenter, som gör en första bedömning om dina tidigare erfarenheter kan valideras.

Du får träffa en lärare inom det område du vill bli validerad i. Du gör en uppskattning av dina kunskaper, tidigare utbildning, arbete och andra eventuella meriter. Du intervjuas och kan ställa frågor.

Dina kunskaper kartläggs med hjälp av djupintervju, muntliga och/eller skriftliga tester och praktiska prov.
Delar av valideringen kan ske ute på en arbetsplats.
Hur valideringen i detalj går till varierar mellan olika områden. Det går inte i förväg säga hur lång tid valideringen tar. Det beror på dina tidigare erfarenheter och dina förutsättningar.

Valideringen avslutas med att du får en dokumentation över din validering. Dokumentet kan vara betyg, intyg eller kompetensbevis. Om det saknas något kan du erbjudas kompletterande utbildning.