Teatercafé: Maskerna berättar

14 september, 2018

Många är de skådespelare, dansare och mimare som burit konstnären Eva Härstedts masker. Onsdagen den 19 september kommer Eva till Broby för att visa sina karaktärsmasker och dela med sig av historierna bakom dem.

Eva berättar om sina teatermasker och skådespelarna som burit dem och genomgår en rad halsbrytande förvandlingsnummer med hjälp av sina masker. Välkomna […]Mer pengar till den som bygger i Östra Göinge

13 september, 2018

Östra Göinge kommun är en av 34 kommuner i landet som tack vare snabb befolkningsökning får högre investeringsstöd för hyresrätter. Tidigare har de som bygger hyresrätter eller studentbostäder fått 4800 kr per kvadratmeter bostadsarea, vilket nu höjs till 5800 kr.Fullbokad kickoff med Rickard Söderberg!

13 september, 2018

Det har varit högt tryck på kickoffen med Rickard Söderberg och Laine Quist den 18 september och alla biljetter är nu bokade eller sålda. För den som fortfarande vill ha en chans till en biljett går det bra att ställa upp sig på reservlista.

Rickard Söderberg, Laine Quist och Johan Reis ger oss en show byggd […]Kommunens ”extratjänster” ökas från 50 till 100

12 september, 2018

Extratjänster är en insats som Arbetsförmedlingen kan bevilja till de arbetssökande som varit inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin eller i etableringen under en längre tid. Extratjänsten innebär att personen får en anställning under 12 månader i någon av kommunens verksamheter, där han eller hon utför olika typer av kvalitetshöjande uppgifter. Syftet är att öka kompetensen och rusta individerna långsiktigt för den reguljära arbetsmarknaden.Stärkt stöd till utlandsfödda entreprenörer

11 september, 2018

I höst startar Företagsutveckling Nordost – ett projekt som ägs av Östra Göinge kommun, med Krinova Incubator & Science Park som utförare, i samarbete med Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad och Osby kommuner. Syftet är att utveckla metoder och samarbeten för att fler invånare med utländsk bakgrund lättare ska kunna etablera och utveckla långsiktigt hållbara företag i nordöstra Skåne.Överförmyndarverksamheten får ny besöksadress

11 september, 2018
Hand som bläddrar bland papper

Fr.o.m. fredagen den 14 september finns överförmyndarhandläggarna i nya lokaler på besöksadressen Västra Storgatan 35, 283 80 Osby.

Med anledning av flytten är handläggarna inte anträffbara torsdagen den 13 september.

I de nya lokalerna i Osby kommer överförmyndarhandläggarna enbart kunna ta emot förbokade besök. Det går även bra att förboka besök för möte med handläggaren på kommunhuset […]Följ valresultatet i Östra Göinge

9 september, 2018

Så snart vallokalerna har stängt (klockan 20.00 den 9 september) börjar den preliminära rösträkningen. Efterhand som rösterna räknats samman i ett valdistrikt publiceras resultatet på Valmyndighetens hemsida.

Här du kan följa rösträkningen, distrikt för distrikt.

Östra Göinges resultat i valet till riksdagen (Valmyndigheten)

Östra Göinges resultat i valet till landstingsfullmäktige (Valmyndigheten)

Östra Göinges resultat i valet till kommunfullmäktige (Valmyndigheten)

När […]Allt fler har arbete i Östra Göinge

7 september, 2018

Utvecklingen på arbetsmarknaden är mycket positiv för Östra Göinge under det senaste halvåret. Från årsskiftet till och med juli månad har andelen vuxna som är arbetslösa minskat med 13 %, vilket motsvarar 128 personer. När det gäller unga vuxna, 16-24 år, är minskningen ännu större, hela 32 %, eller 66 personer.

– En mycket positiv utveckling […]Markaryds kommun söker inspiration hos Agneberg

6 september, 2018

Idag har Markaryds kommun besökt Agnebergs förskola i Hanaskog. Man vill få inspiration och höra om hur man har tänkt och hur processen har gått med den två våningar höga förskolan. Markaryds gatuenhet fanns representerade bland besökarna liksom politiker, barnskötare, handläggare, kostchef med flera.

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef för familj och utbildning, berättade om bakgrunden till själva […]Framtidsdrömmar – en möjlighet för företagare att inspirera högstadieelever!

3 september, 2018

Torsdagen den 25 oktober och den 8 november arrangeras Framtidsdrömmar där alla elever i årskurs åtta på Snapphaneskolan och Göingeskolan får chans att möta arbetsgivare och inspireras inför framtida yrkesval.

Arbetsgivare kan nu anmäla intresse av att delta som utställare och ambassadörer för sin bransch. Såväl större arbetsgivare som enmansföretag välkomnas. Arrangör är Young Innovation HUB […]