Anslag/bevis : Valnämnden

Information
Valnämndens onsdagsräkning
Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-29
Paragrafer
§§ 17
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-31
Datum då anslaget tas ned
2019-06-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-31 till 2019-06-22
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Andreas Sjölin
Kontakt
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?