Anslag/bevis : Valnämnden

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-14
Paragrafer
§ 15
Datum då anslaget sätts upp
2022-09-14
Datum då anslaget tas ned
2022-10-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-09-14 till 2022-10-06
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?