Anslag/bevis : Valnämnden

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-25
Paragrafer
§§ 13-14
Datum då anslaget sätts upp
2022-09-02
Datum då anslaget tas ned
2022-09-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-09-02 till 2022-09-26
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?