Anslag/bevis : Valnämnden

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-28
Paragrafer
§§ 7-13
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-04
Datum då anslaget tas ned
2022-05-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-05-04 till 2022-05-26
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?