Anslag/bevis : Valberedningen

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-21
Paragrafer
§ 1
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-22
Datum då anslaget tas ned
2022-12-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-11-22 till 2022-12-14
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?