Kungörelse : Upphävande av förbud mot eldning utomhus fr.o.m. 2019-07-06

Organ
Räddningstjänsten
Datum då anslaget sätts upp
2019-07-08
Datum då anslaget tas ned
2019-07-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Kontakt
Räddningstjänsten, larmcentralen@kristianstad.se

Hittade du inte vad du sökte?