Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-27
Paragrafer
§§ 18-27
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-04
Datum då anslaget tas ned
2023-05-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-05-04 till 2023-05-26
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?