Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-29
Paragrafer
§§ 12-19
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-01
Datum då anslaget tas ned
2022-04-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-01 till 2022-04-25
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?