Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-06-25
Paragrafer
§§ 32 - 37
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-28
Datum då anslaget tas ned
2019-07-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-28 till 2019-07-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Emelie Nilsson
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, emelie.nilsson@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?