Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-28
Paragrafer
§§ 27 - 31
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-28
Datum då anslaget tas ned
2019-06-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-28 till 2019-06-19
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Emelie Nilsson
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?