Anslag/bevis : Tillfällig beredning om det goda åldrandet i Östra Göinge kommun

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-26
Paragrafer
§ 1
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-26
Datum då anslaget tas ned
2022-05-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-26 till 2022-05-11
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Charlotta Lundberg
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?