Anslag/bevis : Samordningsförbundet Skåne Nordost

Organ
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Sammanträdesdatum
2022-06-13
Paragrafer
§§ 522-525
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-17
Datum då anslaget tas ned
2022-07-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-06-17 till 2022-07-11
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Samordningsförbundet Skåne Nordosts kansli Spannmålsgatan 7, Kristianstad
Sekreterare
Åsa Linné
Kontakt
Samordningsförbundet Skåne Nordost, kommun@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?