Anslag/bevis : Samordningsförbundet Skåne Nordost

Organ
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Sammanträdesdatum
2022-04-11
Paragrafer
§§ 518-521
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-28
Datum då anslaget tas ned
2022-05-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-28 till 2022-05-20
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Samordningsförbundet Skåne Nordosts kansli Spannmålsgatan 7, Kristianstad
Sekreterare
Emma Lindeberg
Kontakt
Samordningsförbundet Skåne Nordost, kommun@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?