Anslag/bevis : Resultatutskottet

Organ
Resultatutskottet
Sammanträdesdatum
2023-03-29
Paragrafer
§§ 1-3
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-29
Datum då anslaget tas ned
2023-04-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-29 till 2023-04-20
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?