Anslag/bevis : Resultatutskottet

Organ
Resultatutskottet
Sammanträdesdatum
2022-05-25
Paragrafer
§ 2
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-25
Datum då anslaget tas ned
2022-06-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-05-25 till 2022-06-16
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?