Kungörelse : Renhållningsordning 2020 – 2030 inklusive avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Organ
Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-20
Datum då anslaget tas ned
2020-05-18
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Stab
Ansvarig
Mikael Torberntsson
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?