Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2019-05-28
Paragrafer
§§ 29 - 35
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-31
Datum då anslaget tas ned
2019-06-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-31 till 2019-06-22
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Andreas Sjölin
Kontakt
Planeringsutskottet, sandra.mowide@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?