Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2023-05-24
Paragrafer
§§ 28-37
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-26
Datum då anslaget tas ned
2023-06-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-05-26 till 2023-06-19
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?