Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2023-04-19
Paragrafer
§§ 23-27
Datum då anslaget sätts upp
2023-04-20
Datum då anslaget tas ned
2023-05-12
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-04-20 till 2023-05-12
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?