Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2023-03-29
Paragrafer
§§ 17-23
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-31
Datum då anslaget tas ned
2023-04-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-31 till 2023-04-24
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?