Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-11-18
Paragrafer
§§ 58-64
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-21
Datum då anslaget tas ned
2022-12-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-11-21 till 2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?