Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-10-27
Paragrafer
§§ 51-57
Datum då anslaget sätts upp
2022-10-31
Datum då anslaget tas ned
2022-11-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-10-31 till 2022-11-22
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?